Legemiddelvisning

Neupro - 8 mg/24 timer

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Neupro
Virkestoff: Rotigotin
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 8 mg/24 timer
Pakning: Dosepose 28x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N04BC09
Varenummer: 055396

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: UCB Pharma S.A. (2)
MT-nummer: EU/1/05/331/011
MT-dato: 15.02.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1061.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 1390.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1390.00