Legemiddelvisning

Engerix-B - 10 mikrog/0.5 ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Engerix-B
Virkestoff: Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 10 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BC01
Varenummer: 004502

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 07.11.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 2001-04702
MT-dato: 27.04.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 103.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 169.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -