Legemiddelvisning

Beovu - 120 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Beovu
Virkestoff: Brolucizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 120 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 0.165 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01LA06
Varenummer: 113179
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/19/1417/001
MT-dato: 13.02.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6019.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 7748.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -