Legemiddelvisning

Eligard Semestral - 45 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Eligard Semestral
Virkestoff: Leuprorelinacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 45 mg
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Ferdigfylt sprøyte 45 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02AE02
Varenummer: 295560

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2020
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.