Legemiddelvisning

Nexodal - 0.4 mg/ ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Nexodal
Virkestoff: Naloksonhydrokloriddihydrat
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 0.4 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.09.2012
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH
MT-nummer: 07-5332
MT-dato: 15.12.2008
MT avregistrert dato: 18.02.2019