Legemiddelvisning

Roflumilast Accord - 500 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Roflumilast Accord
Virkestoff: Roflumilast
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03DX07
Varenummer: 566336

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 18-12625
MT-dato: 19.02.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1180.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 1540.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1540.90