Legemiddelvisning

MabThera - 500 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: MabThera
Virkestoff: Rituksimab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC02
Varenummer: 494286

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 22.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/98/067/002
MT-dato: 06.08.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10225.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 13137.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -