Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Aristo - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Aristo
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 474191

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 09-7006
MT-dato: 20.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 38.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 84.90
Trinnpris: 64.60
Refusjonspris: 64.60