Legemiddelvisning

Aricept - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Aricept
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 014952

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.06.2003
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Tyskland
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 02-1502
MT-dato: 17.12.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 842.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 1110.00
Trinnpris: 868.50
Refusjonspris: 868.50