Legemiddelvisning

Sertralin Hexal - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sertralin Hexal
Virkestoff: Sertralinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Boks av plast 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB06
Varenummer: 022025

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 04-2724
MT-dato: 19.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1071.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 1401.80
Trinnpris: 734.00
Refusjonspris: 734.00