Legemiddelvisning

Tetraspan - 60 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Tetraspan
Virkestoff: Poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 60 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.08.2007
MT-status: Avregistrert
Innehaver: B. Braun Melsungen AG
MT-nummer: 06-4186
MT-dato: 06.12.2006
MT avregistrert dato: 01.04.2019