Legemiddelvisning

Pilocarpina - 20 mg/ ml

Øredråper, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pilocarpina
Virkestoff: Pilokarpinnitrat
Legemiddelform: Øredråper, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Endosepipette 25x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01EB01
Varenummer: 341863

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2018
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.