Legemiddelvisning

Levosert - 20 mikrog/24 timer

Intrauterint innlegg

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Levosert
Virkestoff: Levonorgestrel
Legemiddelform: Intrauterint innlegg
Styrke: 20 mikrog/24 timer
Pakning: Eske 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G02BA03
Varenummer: 455861

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gedeon Richter Plc
MT-nummer: 13-9909
MT-dato: 03.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 739.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 979.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -