Legemiddelvisning

Invokana - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Invokana
Virkestoff: Kanagliflozin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BK02
Varenummer: 547129

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V
MT-nummer: EU/1/13/884/002
MT-dato: 15.11.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 329.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 456.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 456.00

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for nekrotiserende fascitt i perineum/Fourniers gangren ved bruk av SGLT2-hemmere

Det er meldt tilfeller av nekrotiserende fascitt/Fourniers gangren hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og behandling (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling) iverksettes umiddelbart.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer