Legemiddelvisning

Lipitor - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 078773

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 14-9988
MT-dato: 26.05.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 198.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 289.00
Trinnpris: 105.20
Refusjonspris: 105.20