Legemiddelvisning

Dermovate - 0.5 mg/ g

Krem

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dermovate
Virkestoff: Klobetasolpropionat
Legemiddelform: Krem
Styrke: 0.5 mg/ g
Pakning: Tube 25 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: D07AD01
Varenummer: 325341

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2019
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.