Legemiddelvisning

Zomig - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zomig
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 004752

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 2000-02237
MT-dato: 01.11.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 463.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 627.50
Trinnpris: 331.70
Refusjonspris: 331.70