Legemiddelvisning

Procoralan - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Procoralan
Virkestoff: Ivabradinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C01EB17
Varenummer: 041096

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Les Laboratoires Servier
MT-nummer: EU/1/05/316/007
MT-dato: 25.10.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 737.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 976.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 976.80