Legemiddelvisning

Cytarabine - 2 g/20 ml

Injeksjons-/infusjonsvæske

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Cytarabine
Virkestoff: Cytarabin
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske
Styrke: 2 g/20 ml
Pakning: Hetteglass 20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BC01
Varenummer: 264542

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.08.2019
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.