Legemiddelvisning

Arcoxia - 120 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 574686

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Romania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 16-11302
MT-dato: 05.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 85.54
Maksimal utsalgspris for apotek: 145.30
Trinnpris: 92.50
Refusjonspris: 92.50