Legemiddelvisning

Ringer-Acetat Braun - 0.203 g/ L / 0.294 g/ L / 0.298 g/ L / 4.08 g/ L / 5.84 g/ L

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ringer-Acetat Braun
Virkestoff: Magnesiumklorid / Kalsiumklorid / Kaliumklorid / Natriumacetat / Natriumklorid
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 0.203 g/ L / 0.294 g/ L / 0.298 g/ L / 4.08 g/ L / 5.84 g/ L

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 15.03.2002
MT-status: Avregistrert
Innehaver: B. Braun Melsungen AG
MT-nummer: 0000-07662
MT-dato: 17.07.1991
MT avregistrert dato: 06.05.2019