Legemiddelvisning

Combivir - 150 mg / 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Combivir
Virkestoff: Lamivudin / Zidovudin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg / 300 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR01
Varenummer: 509653

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 04.01.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/98/058/001
MT-dato: 07.07.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2712.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 3494.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -