Legemiddelvisning

Gilenya - 0.5 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Gilenya
Virkestoff: Fingolimodhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 7x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA27
Varenummer: 050438
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/11/677/001
MT-dato: 17.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3639.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 4677.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -