Legemiddelvisning

OxyContin - 60 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: OxyContin
Virkestoff: Oksykodonhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AA05
Varenummer: 373947

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mundipharma AS
MT-nummer: 07-5180
MT-dato: 10.06.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 953.23
Maksimal utsalgspris for apotek: 1275.40
Trinnpris: 434.30
Refusjonspris: 434.30