Legemiddelvisning

Alfacalcidol Aristo - 0.5 mikrog

Kapsel, myk

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Alfacalcidol Aristo
Virkestoff: Alfakalsidol
Legemiddelform: Kapsel, myk
Styrke: 0.5 mikrog

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.08.2019
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 16-11458
MT-dato: 03.05.2017
MT avregistrert dato: 01.05.2022