Legemiddelvisning

Flutikason Cipla - 125 mikrog/ dose

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flutikason Cipla
Virkestoff: Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 125 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03BA05
Varenummer: 568358

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cipla Europe NV
MT-nummer: 13-9819
MT-dato: 04.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 127.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 198.60
Trinnpris: 137.30
Refusjonspris: 137.30