Legemiddelvisning

Targiniq - 20 mg / 10 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Targiniq
Virkestoff: Oksykodonhydroklorid / Naloksonhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 20 mg / 10 mg
Pakning: Flaske 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AA55
Varenummer: 181562

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mundipharma AS
MT-nummer: 08-6098
MT-dato: 15.07.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 924.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1238.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1238.10