Legemiddelvisning

Panodil - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Panodil
Virkestoff: Paracetamol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 96 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02BE01
Varenummer: 083666

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Consumer ApS
MT-nummer: 0000-06211
MT-dato: 01.03.1977

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 25.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 68.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 68.80