Legemiddelvisning

Metex - 50 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Metex
Virkestoff: Metotreksatdinatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte med fast subkutan kanyle 6x0.4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AX03
Varenummer: 075882

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2021
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 21-13970
MT-dato: 28.06.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 984.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 1291.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1291.30