Legemiddelvisning

Efexor Depot - 150 mg

Depotkapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Efexor Depot
Virkestoff: Venlafaksinhydroklorid
Legemiddelform: Depotkapsel, hard
Styrke: 150 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX16
Varenummer: 438457

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 1997-04783
MT-dato: 24.02.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 413.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 563.00
Trinnpris: 237.60
Refusjonspris: 237.60