Legemiddelvisning

Etoposide accord - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Etoposide accord
Virkestoff: Etoposid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01CB01
Varenummer: 363819

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 18.10.2018
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.