Legemiddelvisning

Calcium-Sandoz Forte - 500 mg

Brusetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Calcium-Sandoz Forte
Virkestoff: Kalsiumlaktatglukonat
Legemiddelform: Brusetablett
Styrke: 500 mg
Pakning: Rør av plast 20 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A12AA06
Varenummer: 249392

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2018
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.