Legemiddelvisning

Metadon Abcur - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Metadon Abcur
Virkestoff: Metadonhydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.06.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Abcur AB
MT-nummer: 12-9251
MT-dato: 30.01.2013
MT avregistrert dato: 12.03.2020