Legemiddelvisning

Gallium (Ga67) Citrate - 37 MBq/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Gallium (Ga67) Citrate
Virkestoff: Gallium (67Ga) sitrat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 37 MBq/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.11.1999
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Mallinckrodt Medical B.V.
MT-nummer: 0000-08295
MT-dato: 09.12.1997
MT avregistrert dato: 14.05.2019