Legemiddelvisning

Komboglyze - 2.5 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Komboglyze
Virkestoff: Saksagliptinhydroklorid / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BD10
Varenummer: 106001

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.03.2013
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/11/731/002
MT-dato: 24.11.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 312.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 435.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 435.00