Legemiddelvisning

Imovane - 7.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Imovane
Virkestoff: Zopiklon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 7.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF01
Varenummer: 087312

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-07999
MT-dato: 06.07.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 41.18
Maksimal utsalgspris for apotek: 112.50
Trinnpris: 87.20
Refusjonspris: 87.20