Legemiddelvisning

Pneumovax

Injeksjonsvæske

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pneumovax
Virkestoff: Pneumokokk-polysakkarid serotype 1 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 2 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 3 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 4 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 5 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B / Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 8 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 9N / Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V / Pneumokokk-polysakkarid serotype 10A / Pneumokokk-polysakkarid serotype 11A / Pneumokokk-polysakkarid serotype 12F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 14 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 15B / Pneumokokk-polysakkarid serotype 17F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C / Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A / Pneumokokk-polysakkarid serotype 20 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 22F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 33F
Legemiddelform: Injeksjonsvæske
Styrke: 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml
Pakning: Hetteglass 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07AL01
Varenummer: 204671

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2019
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.