Legemiddelvisning

Zoely - 2.5 mg / 1.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zoely
Virkestoff: Nomegestrolacetat / Østradiolhemihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg / 1.5 mg
Pakning: Blisterpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA14
Varenummer: 444289

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Theramex Ireland Limited
MT-nummer: EU/1/11/690/002
MT-dato: 27.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 218.60
Maksimal utsalgspris for apotek: 315.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -