Legemiddelvisning

Improvac vet - 300 mikrog/2 ml

Injeksjonsvæske

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Improvac vet
Virkestoff: Gonadotropin releasing factor (GnRF)-analog-proteinkonjugat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske
Styrke: 300 mikrog/2 ml
Pakning: Hetteglass 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QG03XA91
Varenummer: 256879

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2020
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.