Legemiddelvisning

Valsartan Sandoz - 160 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Valsartan Sandoz
Virkestoff: Valsartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 160 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA03
Varenummer: 393840

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 09-6727
MT-dato: 24.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 101.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 166.10
Trinnpris: 104.50
Refusjonspris: 104.50