Legemiddelvisning

Jext - 300 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Jext
Virkestoff: Adrenalintartrat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 300 mikrog
Pakning: Ferdigfylt penn 0.3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C01CA24
Varenummer: 183660

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: ALK-Abelló AS
MT-nummer: 09-7185
MT-dato: 17.11.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 343.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 474.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 474.80