Legemiddelvisning

Ginsana -

Kapsel, myk

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ginsana
Virkestoff: Ginsengrot
Legemiddelform: Kapsel, myk
Styrke:

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.07.2015
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Soho Flordis UK Ltd.
MT-nummer: 09-6832
MT-dato: 17.04.2012
MT avregistrert dato: 12.04.2019