Legemiddelvisning

Mepidor vet - 20 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mepidor vet
Virkestoff: Mepivakainhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 6x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN01BB03
Varenummer: 131010

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Richter Pharma AG
MT-nummer: 15-10877
MT-dato: 05.10.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -