Legemiddelvisning

Ceftazidim fresenius kabi - 2000 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ceftazidim fresenius kabi
Virkestoff: Ceftazidimpentahydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske
Styrke: 2000 mg
Pakning: Hetteglass 10x2000 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01DD02
Varenummer: 262764

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 16.04.2018
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.
  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.