Legemiddelvisning

Tracel - 5.33 mikrog/ ml / 0.34 mg/ ml / 0.54 mg/ ml / 99 mikrog/ ml / 16.6 mikrog/ ml / 0.21 mg/ ml / 4.85 mikrog/ ml / 1.36 mg/ ml / 6.9 mikrog/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Tracel
Virkestoff: Kromkloridheksahydrat / Kobberkloriddihydrat / Jern(III)kloridheksahydrat / Mangankloridtetrahydrat / Kaliumjodid / Natriumfluorid / Natriummolybdatdihydrat / Sinkklorid / Natriumselenitt
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske
Styrke: 5.33 mikrog/ ml / 0.34 mg/ ml / 0.54 mg/ ml / 99 mikrog/ ml / 16.6 mikrog/ ml / 0.21 mg/ ml / 4.85 mikrog/ ml / 1.36 mg/ ml / 6.9 mikrog/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Fresenius Kabi Norge AS - Halden
MT-nummer: 0000-07238
MT-dato: 10.12.1987
MT avregistrert dato: 20.03.2019