Legemiddelvisning

Simvastatin Sandoz - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Simvastatin Sandoz
Virkestoff: Simvastatin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA01
Varenummer: 541324

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 05-3625
MT-dato: 03.01.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 395.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 539.90
Trinnpris: 89.60
Refusjonspris: 89.60