Legemiddelvisning

Depo-Provera - 50 mg/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Depo-Provera
Virkestoff: Medroksyprogesteronacetat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 50 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03AC06
Varenummer: 310799

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2019
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.