Legemiddelvisning

Clopidogrel Amneal - 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Clopidogrel Amneal
Virkestoff: Klopidogrel
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC04
Varenummer: 419735

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amneal Pharma Europe Limited
MT-nummer: 08-6247
MT-dato: 13.04.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 386.34
Maksimal utsalgspris for apotek: 528.80
Trinnpris: 346.20
Refusjonspris: 346.20