Legemiddelvisning

Fludarabin ebewe - 25 mg/ ml

Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Fludarabin ebewe
Virkestoff: Fludarabinfosfat
Legemiddelform: Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BB05
Varenummer: 291316

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.10.2019
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.