Legemiddelvisning

Cisatracurium accord - 2 mg/ ml

Injeksjons-/infusjonsvæske

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cisatracurium accord
Virkestoff: Cisatrakuriumbesilat
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M03AC11
Varenummer: 241932

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2020
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.